Adatkezelési szabályzat

Jelen tájékoztató célja, hogy a Smart Covid Center weboldalainak koronavirusteszt.net és smartpcr.hu) a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) és szolgáltatásainak igénybevevői (a továbbiakban: „Páciens(ek)”; a továbbiakban Felhasználók és Páciensek együttesen:
„Érintett(ek)”) a Weboldal használata és a Smart Covid Center szolgáltatásainak nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

A Weboldal látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Weboldal egyes szolgáltatási kizárólag a Felhasználó személyes adatainak megadását követően vehetők igénybe.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Smart Hospital Kft. (székhely: 1139. Budapest Gömb utca 44; cjsz.: 01 09 370533; adószám: 27987146 2 41; képviselője: Gelencsér János, ügyvezető; adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: (gelencser.janos@smartcovidcenter.com, a továbbiakban: „Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

1. Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelőnek, mint egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak az egészségügyről szóló 1997. évi törvény 136. §-nak megfelelően adatkezelési kötelezettsége van. A Páciens egészségügyi adatain kívül megőrzésre kerülnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüatv.”) 3/B. § bekezdésében meghatározott személyazonosító adatai is. Tekintettel a tényre, hogy a Szolgáltatások kizárólag önkéntes alapon, a Páciens (kiskorú esetén a szülő) kérésére vehetőek igénybe.

A kezelt adatok köre: személyazonosító adatok (név, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, telefonszám, e-mail cím; TAJ szám), egészségügyi adatok.

Adatkezelés célja: Szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Smart Covid Center jogszabályi kötelezettsége.

Adatkezelés időtartama: mindenkori jogszabályoknak megfelelően (pl. Eüatv.)

 • az egészségügyi dokumentációt 30 évig,

2. Online időpontfoglalás és szolgáltatás vásárlás

A Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldal használata során online időpontot foglalni és a szolgáltatások ellenértékét online kifizetni.

A kezelt adatok köre: név, e-mail, születési dátum, TAJ szám, további Érintett által megadott egyéb adat.

Az adatkezelés célja: az ajánlatkérésre vonatkozó személyre szabott ajánlat összeállítása, az ajánlat átadása céljából a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatkezelés ideje: az Adatkezelő a megkötött szerződés teljesítéséig, illetve az egyes jogszabályok által előírt iratmegőrzési idő lejártáig kezeli.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az online vásárlást a My Medio felületén keresztül lehetséges megtenni, a My Medio adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://medicall.cc/static/medio_aszf.pdf

3. Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki a Páciens vagy az általa megnevezett harmadik fél részére.
A kezelt adatok köre: Páciens neve, címe; bizonyos esetekben: egészségpénztári tagi azonosító szám/kártya szám, cégnév, cég székhelyének címe, adószám.

Adatkezelés célja: szolgáltatásról számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettségek – többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek – teljesítése.

Adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettségnek megfelelően a számla kiállításától számított 8 évig.

4. Leletközléssel kapcsolatos adatkezelések

Labor leleteket a Páciens által megadott e-mail címre jelszóval védett fájlként csatolva küldjük ki. A kezelt adatok köre: név, születési idő, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés célja: azonosítás, leletek biztonságos kiküldésének lehetővé tétele.

Adatkezelés időtartama: mintavételtől a leletek kiküldéséig, illetve a törvényben meghatározott időtartamig.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

5. Marketing kommunikációs célú adatkezelés (Hírlevél)

A Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldal használata során az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak kerüljenek továbbításra. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat.

A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról elektronikus hírlevél útján.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés ideje: a hírlevélről való leiratkozásig, de legkésőbb az adatok megadásától számított 10 év.

6. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van vagy szeretne bővebb információt megtudni az Adatkezelőről, vagy az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól, e-mailben vagy telefonon módosítani szeretné telefonon vagy személyesen lefoglalt időpontját; telefonon keresztül időpontot szeretne foglalni; úgy lehetősége van felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre:

 • név; e-mail cím és/vagy telefonszám;
 • időpontfoglalás esetén: név; e-mail cím és/vagy telefonszám, panaszok és egyéb szükséges egészségügyi adatok
 • kapcsolatfelvétel során megadott további személyes

Az adatkezelés célja: a Felhasználó kérdéseinek megválaszolása, kért információk közlése, időpontfoglalás.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, időpontfoglalás/módosítás esetén: Felek között létrejött szerződés.

Az adatkezelés ideje: a megkereséstől számított 5 évig tároljuk.

7. Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelések

7.1.  Weboldal látogatói adatok – server-log-file-ok

A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre, a Weboldal elleni támadások felismerése, megakadályozása és vizsgálata) illetve statisztikai célokra kerül tárolásra. Ennek érdekében a Weboldal internet szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ez érinti az Ön IP-címét, az Ön böngészőjét és nyelvi beállításait, valamint az Ön operációs rendszerét, az Ön internet szolgáltatóját, a dátum/idő beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze. Abban az esetben, ha tudomást szerzünk a Weboldal jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartjuk ezeknek az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogot.
Az adatkezelés ideje: 1 nap. Ezen túl az adatok csak akkor kerülnek tárolásra, ha az szükséges a Weboldal elleni észlelt támadások vizsgálatához.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (a fent felsorolt célok elérése).

7.2. Sütik kezelése a Weboldalon

A Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Weboldal az oldalaira látogató Felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Milyen fajtájú sütiket használunk?

Amikor meglátogatja a Weboldalt, a következő fajtájú cookie-k kerülnek felhasználásra:

 • Session (Munkamenet) cookie: Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése, vagy virtuális kosárral való vásárlás során. Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik. Érvényessége: a munkamenet lezárultáig.
 • Külső cookie

  Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

  Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/).

  A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

  A honlapon az alábbi sütik találhatóak:

  Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekében áll a weboldal működésének, a böngészési a felhasználók böngészési élményének javítása.

  Adatkezeléssel érintettek köre: weboldal felhasználói, weboldalon böngésző személyek.

  Szolgáltatás neve: Gogle LLC.
  Süti neve: GA
  Célja / Funkciója: weboldal analitika
  Süti élettartama, érvényessége: törlésig
  Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: böngészési adatok, felhasználó IP címe

  Kezelt adatok köre: böngészési adatok, felhasználó IP címe.

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartása és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a Felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).

Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

8. Adatfeldolgozók igénybevétele

Szamlazz.hu info@szamlazz.hu számlázó program
SIX Payment Services (Europe) S.A. https://www.six-payment- services.com/hu/home.html bankkártyás fizetés
MediCorp Hungary Zrt. https://medicall.cc/static/medicall-aszf- felhasznaloknak.pdf online fizetés
Adatkezelővel szerződött munkavállalók gelencser.janos@smartcovidcenter.com egészségügyi, adminisztratív és egyéb szolgáltatások
Adatkezelővel szerződött alvállalkozók gelencser.janos@smartcovidcenter.com egészségügyi, adminisztratív, marketing és egyéb szolgáltatások
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdWords,

Laboratóriumi vizsgálatok során igénybe vett partnereink:

AVIDIN Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 11. laborvizsgálatok
Medicover Diagnosztikai Központ Zrt. székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31.
https://medicover.hu/wp-content/uploads/2018/08/medicover-zrt-adatkezelesi-tajekoztato-2018.pdf
laborvizsgálatok
TritonLife Labs Kft 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. laborvizsgálatok

Adattovábbítás

Egészségügyi adatait a Smart Covid Center jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében egyes állami szervezetek számára továbbítja.

Egészségügyi adatait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (címe: 1125 Budapest, Diós árok 3.) által üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér részére továbbítjuk, ezzel kapcsolatos részletes  adatkezelési  tájékoztatás  elérhető  az  alábbi  linken: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

Adatbiztonság

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a Felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január
28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

Az Ön jogai

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

Ön bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.

Hozzájárulását visszavonja, amennyiben a hírlevélről a megfelelő linken leiratkozik, vagy bármely egy esetben hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét a jelen pontban meghatározottak szerint eljuttatja az Adatkezelőnek. Amennyiben a hírlevélről leiratozik/hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő a visszavonást követő mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A sütik tárolásához való hozzájárulásának visszavonására a „Sütik kezelése a Weboldalon” pontban foglaltak szerint van lehetősége.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az

Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Érintett a fentieken túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket   az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: Smart Covid Center, 1097 Budapest, Pápay István utca 3 szám alatti címen postai úton vagy gelencser.janos@smartcovidcenter.hu     e- mail címen.

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett fenti jogainak megsértése esetén egyedi ügyének elbírálása érdekében, soron kívüli eljárás keretében bírósághoz fordulhat, vagy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Budapest, 2020. augusztus 1.